Онлайн трансляція | 12 вересня

Назва трансляції

Статті

11.02.2022

Нові розписи Успенського собору Києво-Печерської Лаври: досвід історичної реконструкції (частина 2)

Кондратюк А. Ю.

Стаття у скороченні, частина 2 (початок: частина 1)

008Вдаючись до історичної реконструкції барокового малярства, виконавці проекту, безперечно, не мали на увазі буквальне “повернення до минулого”. Адже творчість кожного художника індивідуальна й неповторна, і митець завжди при цьому є сином свого часу. Творчість виконавців стінопису XVIII ст. лаврської Троїцької надбрамної церкви мала колективний характер: цей ансамбль – пам’ятка діяльності усієї майстерні. Це не призводило до “знеособлення” творчих індивідуальностей, але “індивідуальне” було підпорядковано загальному задуму. Виконавці ж нового стінопису Успенського собору – це майстри з академічною  освітою, кожен із них – яскрава творча особистість. Звідси наявність у новому розпису Успенського собору виразних живописних “почерків”. В окремих випадках індивідуальні манери навіть “дисонують” із загальною концепцією: не всі майстри однаковою мірою зуміли “перейнятися” стилістикою бароко, значна кількість композицій виконана в академічній традиції.

007Чи не “найбільш бароковими” у системі розписів храму є  цикл великих композицій, що презентують Вселенські Собори (вміщені на стінах центрального нефа й трансепта). Привертають увагу також композиції на апокаліпсичні сюжети на склепіннях трансепта. Вони мають очевидний перегук і навіть стилістично близькі до композицій Троїцької церкви на теми Одкровення.

Значна кількість невеликих композицій храму на старозавітні сюжети – майже точні копії аналогічних зображень Троїцької церкви. Це, зокрема, “Валаамова ослиця”,  “Йосипові сни”, “Обітниця Господня Авраамові” та ін. Певний “станковізм” цих зображень і  ретельна розробка деталей – характерні ознаки стилю лаврської малярської майстерні доби бароко.  В цих випадках майстрам нового стінопису добре вдалося “відчути” стиль мистецтва XVIII ст.

Відповідно до проекту у відбудованому храмі були встановлені іконостаси – центральний (виконаний у 1998-2000), у нартексі (на паперті), у бічних приділах – Стефанівському (2004), Іоанно-Богословському (2014) і на хорах: у приділі Андрія Первозванного (2005) та Преображенському (2005).  Ікони й різьблення також виконано у стилі українського бароко.

Відтворена пам’ятка не може ввести відвідувача в оману щодо часу свого виконання. Перед виконавцями нового розпису Успенського собору було поставлено завдання передати самий “дух” утраченого монументального ансамблю.

Іконостас у нартексі (на паперті) собору встановлено обабіч центральної вхідної арки. Він порівняно  невеликий, виконаний у стилі українського мистецтва XVII – 1-ї пол. XVIII ст., прикрашений пишним різьбленням (серед елементів різьби – акант, квіти, виноградні грона).

Іконостас  складається з  кількох рядів. Центральний намісний ряд з іконами великого розміру відділено карнизами від нижнього піднамісного та ікон верхнього ярусу. Над іконами намісного ряду у  картушах  вміщено написи, виконані золотими літерами на білому тлі. Нижній карниз спирається на різьблені консолі – стовпчики з вигнутими ніжками. Над верхнім карнизом розміщено невеликі ікони в овальних медальйонах з пишним різьбленим обрамленням із листя аканту. Праворуч і ліворуч центральної вхідної арки –  по шість подібних ікон. Їхнє обрамлення має загострені верхівки. По вертикалі іконостас ритмічно розчленований різьбленими колонками пишного коринфського ордеру. Привертають увагу ікони, що знаходяться у намісному ряду, обабіч вхідної арки. Це складна алегорична композиція “Живими і мертвими обладаяй Христос, істинний Бог наш” , що розміщена праворуч, і образ “Богородиця, всіх скорботних Радість”, що розміщений ліворуч.

001Ікона “Живими і мертвими обладаяй Христос, істинний Бог наш” – складна алегорична композиція, виконана у відповідності до настанов естетики й поетики  українського бароко. Зображено Христа, що представлений на веселці в оточенні Небесних Сил. Обабіч Нього – Богородиця та св. Пророк Іоанн Предтеча, зображені на хмарах в оточенні праведників. Нижче, по центру – Престол із розгорнутою Книгою Життя. Навколо Престолу – сонм праведників. Нижче – зображення апостолів, що сидять на Престолах півколом обабіч великого дерев’яного Хреста. Навколо Хреста – крилаті апокаліпсичні тварини та ангели, що сурмлять у золоті сурми, сповіщаючи про Кінець світу. У нижній частині – земля, що віддає своїх мерців. Друга ікона намісного ряду праворуч центральної арки “Господь с тобою, мужу сильний” презентує св. Архангела Михаїла – предводителя Небесного воїнства. У цьому ж ряду знаходиться образ св. апостола Андрія Первозванного, що представлений із своїм незмінним атрибутом – т. зв. Андріївським хрестом у формі літери “Х”.

У намісному ряду іконостаса у південній частині, праворуч арочного проходу вміщено образ одного із засновників Києво-Печерського монастиря св. прп. Феодосія Печерського. Він зображений на тлі річкового краєвиду, у чернечому вбранні та з чотками. Його правиця піднята у благословляючому жесті, в опущеній лівій руці – сувій із текстом.

Барокова поетика викликала  до життя появу композицій, що розміщені у медальйонах у верхньому ярусі іконостаса. Ці зображення ілюструють богословський догмат  “Сім дарів Св. Духа”. Представлено композиції “Дар Розуму”, “Дар Поради”, “Дар Кріпости”  та ін. Вони проілюстровані сюжетами Св. Письма.

Ліворуч вміщено композицію “Дар Розуму”: зображено  старозавiтний  сюжет  – видiння пророка Даниїла про пришестя Сина Людського (Дан. 7.13-14). У лiвiй частинi  зображений цар Вавiлонський Валтасар,  що сидить на тронi. Навпроти нього – пророк Даниїл, що переказує царю зміст свого видіння.

У центральній композиції цього ряду “Дар Поради” презентовано старозавітний сюжет: син царя Давида Авесалом дослухається до слів Хусiя, радника свого батька (2 Цар. 17.6-14).  Авесалом зображений на троні, по центру композиції. Навпроти нього, у правій частині – радник Хусій.

001-2Композиція, що вміщена праворуч, ілюструє догмат  “Дар Кріпости” (“Дар Міці”). Представлено старозавітний сюжет: Самсон роздирає пащу лева бiля тiмпенських  виноградникiв  (Суд. 14.5-6).

У намісному ряду іконостаса у північній частині нартекса привертають увагу ікони “Свв. прпп. Афанасій і Петро Афонські”, “Св. князь Володимир та свв. страстотерпці Борис і Гліб” (праворуч арочного проходу до північного нефа) та “Св. прп. Антоній Печерський” (ліворуч арочного проходу).

Зображення в овальних медальйонах у  верхньому ярусі іконостаса у північній частині також виконані у відповідності до настанов естетики й поетики українського бароко. Ці композиції в алегоричній формі ілюструють богословський догмат  “Сім Таїнств”.  Це композиції “Таїнство Св. Сповіді”, “Таїнство Св. Євхаристії”, “Таїнство Св. Миропомазання”  та ін. Деякі  композиції цього циклу проілюстровано сюжетами Св. Письма. Зокрема, для ілюстрації догмата “Таїнство Св. Євхаристії” обрано старозавітний сюжет “Зустрiч Авраама з Мельхиседеком” (Бут. 14. 18-19): на тлі краєвиду презентовані праотець Авраам із воїном (ліворуч) та цар Салімський Мельхиседек (праворуч). Мельхиседек, “Священик Бога Всевишнього”,  тримає у руках глек із вином та Хліб Показний, який він простягає Авраамові. Таким чином праотцю Аврааму було передане священство.

011Центральну частину собору прикрашає грандіозний п’ятиярусний іконостас,  вирізьблений із сосни та липи у формах XVIII ст. Його довжина – 25 м, висота – 21 м. У  намісному ряду традиційно представлені образи Христа Вседержителя (праворуч царських врат), Богоматері Одигітрії (Чернігівської) (ліворуч царських врат), образи святих і празників. Друга ікона праворуч царських врат – образ Успіння Богородиці. У намісному ряду знаходиться також ікона другого праздника – Собор свв. прпп. отців Печерських (ліворуч царських врат).

Під намісним рядом головного іконостаса знаходиться цокольний з іконами невеликого розміру. Над намісним рядом – празниковий (святковий), апостольський (деісусний) і суміщений пророчий і праотецький ряди, а також цикл страсних зображень і Розп’яття.

001В іконах празникового ряду представлено земне життя Христа й Богородиці. Образи у правій  південній частині присвячено основним подіям земного життя Христа. Образи у лівій північній частині – основним подіям земного життя Богородиці. Кілька ікон цього ряду є копіями оригінальних образів XVIII ст. з іконостаса Успенського собору, що нині зберігаються в Національному художньому музеї України.

У центрі апостольського ряду – образ Христа Великого Архієрея. Він представлений на престолі як Цар і Священик. Обабіч Спасителя – звернені до Нього Богородиця й Іоанн Предтеча,  і 12  апостолів.

У нижньому ряду іконостаса знаходяться дияконські врата. Вони меншого розміру, ніж царські, і ведуть до бокових частин вівтаря – жертовника і дияконника.

На північних вратах зображений Архангел Михаїл – ватажок Небесного воїнства. Цей образ символізує ангельське служіння священнослужителів. На південних вратах – традиційне зображення св.  архід. Стефана.

Вище апостольського – суміщений пророчий і праотецький ряд. Він містить образи пророків і праотців Старого Завіту, котрі свідчили про Пришестя Христа і Його місію. У центрі – образ Бога Отця у вигляді сивобородого старця. На лоні Його – Св. Дух у вигляді голуба із розгорнутими крилами. В цьому ж ряду вміщено образи свв. прав. Іоакима і Анни.

004Іконостас увінчаний зображенням Голгофи – Розп’яття Христового.  Розп’ятому Спасителю пристоять Богоматір, св. Іоанн Богослов й інші очевидці євангельських подій.  До  композиції введено зображення ангелів із знаряддями Страстей Христових, двох воїнів – один із них підносив на тростині губку з оцтом до вуст Спасителя, другий протнув Його груди списом. Під зображенням Розп’яття знаходиться невелика ікона “Покладання у труну”, також пов’язана з  темою Страстей Христових.

Кондратюк А. Ю. (Київ), к. мист.,

начальник науково-дослідного відділу вивчення мистецької спадщини Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.Редакція сайту www.lavra.ua

Щотижнева розсилка тільки важливих оновлень
Новини, розклад, нове в розділах сайту

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: